PCO: Co znamená a jaká je jeho role v elektronické bezpečnosti

Pořídili jste si do domácnosti či podniku elektronický zabezpečovací systém a chcete tento způsob ochrany maximalizovat? V tom případě čtěte dál, protože v tomto článku představíme tzv. PCO, tipy na jeho napojení a také shrneme fungování dohledového centra.

Co je to PCO

Zkratka PCO je označení pro pult centralizované ochrany. Funguje jako dálková ochrana hlídaného objektu. Jedná se o koncové zařízení, na které jsou napojeny přístroje elektronického zabezpečovacího systému. Také je to služba, kterou nabízí jak složky integrovaného záchranného systému, tak soukromé společnosti.

Při napojení EZS na pult centrálního zabezpečení jste chráněni nepřetržitě. Především v době vaší nepřítomnosti, například během služební cesty, během spánku nebo když prostě jen nejste zrovna na telefonu, se nemusíte strachovat, protože PCO váš majetek neustále monitoruje.

Fungování PCO a dohledového centra a jejich výhody

Cílem vzdáleného monitoringu je zvýšení bezpečnosti a minimalizování ztrát. PCO hlídá střežený objekt 24 hodin denně a přijímá informace od čidel, která zaznamenala změnu stavu. Dohledové centrum PCO dokáže narušitele sledovat, což umožňuje jeho následnou snadnější identifikaci, a také jej vyzvat k neprodlenému opuštění objektu.

Pult centrální ochrany je vhodný pro všechny čtyři stupně zabezpečení, tedy pro objekty od veřejných institucí až po soukromá obydlí. Provozovatelé obchodů jistě ocení možnost hlídání včasného otevření/zavření obchodu.

Přijme-li PCO poplachový signál (kouř, zvýšení teploty, únik vody, vloupání) z EZS hlídaného objektu, operátor z dohledového centra jej okamžitě vyhodnotí a reaguje na základě zásahového plánu. V případě nutnosti vyšle zásahovou skupinu a uvědomí příslušnou složku IZS a vlastníka či provozovatele objektu. 

Jak PCO přijímá informace

Komunikace mezi EZS a obsluhou PCO probíhá kódovaně. S ohledem na stupeň zabezpečení je dobré mít dvě na sobě nezávislé přenosové cesty. Přenos zpráv a poplachů je možné realizovat několika způsoby:

  • Telefonní linka
  • Sítě GSM mobilních operátorů
  • Internetová komunikace
  • Privátní rádiová síť

Telefonní linka – je napadnutelná přestřižením a dispečer se tuto skutečnost může dozvědět až za 24 hodin, protože test neporušení přenosové trasy probíhá jednou denně. Pro tento způsob komunikace je nutné mít telefonní linku.

GSM síť – aktuálně nejvyužívanější způsob přenosu. Fungují i při výpadku proudu. Signál je možné sabotovat rušičkou mobilních telefonů a test neporušení provádí každou čtvrt hodinu. V tomto případě je potřeba mít GSM vysílač.

Internetová komunikace – probíhá přes VoIP nebo LAN modul. Při výpadku elektřiny většinou nefungují, protože spousta aktivních prvků nemívá záložní zdroj. Proto je nutné je zálohovat jiným způsobem.

Privátní rádiová síť – k přenosu používá vyhrazenou frekvenci. Je nejbezpečnějším a nejrychlejším typem přenosu informací, protože sabotovat ji není snadné. Dokáže signalizovat ilegální vysílače. Test neporušení uskutečňuje každých 30 sekund.

Druhy pultů centrální ochrany (PCO) a jejich zaměření:

1. Komerční

Tento typ PCO je navržen pro ochranu komerčních objektů, jako jsou kancelářské budovy, obchody, nákupní centra nebo hotely. Komerční PCO obvykle zajišťuje 24/7 dohled, monitorování poplachových signálů a rychlou reakci v případě narušení bezpečnosti. Využívá se pro prevenci krádeží, vandalismu a pro zajištění bezpečnosti personálu i zákazníků.

2. Průmyslové

Průmyslové PCO je zaměřeno na velké průmyslové areály, výrobní závody nebo sklady. Tato zařízení často vyžadují robustnější zabezpečení a mohou obsahovat pokročilé technologie, jako jsou průmyslové kamery, detektory pohybu nebo perimetrické systémy. Průmyslové PCO často spolupracuje s bezpečnostními týmy a může být propojeno s dalšími systémy, jako je kontrola přístupu nebo monitoring výrobních procesů.

3. Rezidenční

Rezidenční PCO se specializuje na ochranu soukromých domů, bytů a obytných komplexů. Zaměřuje se na bezpečnost rodin a jejich majetku, přičemž využívá různé typy čidel, kamer a poplachových systémů. Rezidenční PCO nabízí služby jako vzdálené monitorování, upozornění na poplachy prostřednictvím mobilních aplikací nebo rychlý zásah v případě nouze.

4. Vládní

Vládní PCO slouží k ochraně vládních budov, institucí a zařízení. Tato pulty často podléhají přísným bezpečnostním standardům a používají vysoce bezpečné přenosové cesty. Vládní PCO mohou být součástí širších bezpečnostních strategií a mají přímou spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému (IZS) nebo jinými vládními agenturami.

5. PCO pro malé a střední podniky (SME)

Tento typ PCO je navržen pro malé a střední podniky, které potřebují efektivní a cenově dostupné zabezpečení. PCO pro SME poskytuje základní služby, jako je monitorování poplachů, hlídání přístupu nebo komunikace s majiteli nebo správci objektu. Využívá jednodušší technologie a je často navržen tak, aby byl snadno integrovatelný do již existující infrastruktury.

Zdroje:

[1] Hladík D. (2010). Elektronické zabezpečovací systémy a elektronická požární signalizace. Plzeň: SOUE Plzeň.

[2] Vilášek, J.; Fus, J. (2023). Krizové řízení v ČR na počátku 21. století. Praha: Nakladatelství Karolinum.