Komunální služby

V rámci komunálních služeb zajišťujeme širokou škálu činností.
Jedná se zejména o:

 • sekání a úklid trávy v areálech podniků
 • údržba zeleně
 • úklid volného prostranství
 • drobné opravy a údržba movitého a nemovitého majetku
 • zimní údržba komunikací, chodníků a ostatních prostranství
 • úklid veřejných prostranství, odvoz směsného odpadu veřejných odpadkových nádob, zametání chodníků
 • drobné opravy a údržba chodníků, cest a dalších přístupových a odstavných ploch
Komunální služby

Ozvěte se nám

  Kontaktujte PCO ( 24/7 pondělí–neděle )

  Zákaznická linka ( 8:00–16:00 pondělí–pátek )