Komunální služby

V rámci komunálních služeb zajišťujeme širokou škálu činností.
Jedná se zejména o:

 • sekání a úklid trávy v areálech podniků
 • údržba zeleně
 • úklid volného prostranství
 • drobné opravy a údržba movitého a nemovitého majetku
 • zimní údržba komunikací, chodníků a ostatních prostranství
 • úklid veřejných prostranství, odvoz směsného odpadu veřejných odpadkových nádob, zametání chodníků
 • drobné opravy a údržba chodníků, cest a dalších přístupových a odstavných ploch

Ozvěte se nám

  Zákaznická linka
  ( 9 - 17 hod )