V námi obsluhovaných budovách působí 24/7 systém HELPDESK, který zajišťuje efektivní komunikaci mezi smluvními stranami. Systém tvoří oporu nejen pro průběžnou obsluhu budovy, ale také pro případ havárie a doplňkových prací hlášených nájemci.

Veškeré informace o ostraze a komplexně facility managementu zaznamenává multimediální správní platforma ERPS (elektronický registr průběhu služby). Systém ERPS slouží k propojení několika technologií a umožňuje správu všech systémů od různých výrobců přehledně z jednoho místa. Zajišťuje jednoduchou obsluhu a možnost dálkově dohlížet, obsluhovat i technologie vzdálené až několik kilometrů, tím snížit náklady na monitorování jednotlivých zařízení, včas varovat v případě inicializace nebo poruchy zařízení. Vyznačuje se snadnou obsluhou, rychlostí generování reportů a přehledů, které správce vytvořil pro uživatele - klienta na základě jeho požadavků. Díky systému můžeme také vést registr pohybu pěších, automobilového provozu a získávat kompletní reporty spojené s daným objektem komplexně a standardizovaným postupem, vše s přístupem on-line 24/7. ERPS lze také uzpůsobit, aby komunikoval s Vámi používanými firemními softwary.

Více o ERPS
Podpora 24/7  helpdesk

Ozvěte se nám

    Kontaktujte PCO ( 24/7 pondělí–neděle )

    Zákaznická linka ( 8:00–16:00 pondělí–pátek )