Náhradní plnění: Co to vlastně znamená a jak na to?

Má vaše firma více než 25 zaměstnanců, a proto si lámete hlavu s tím, jak splnit státem stanovený tzv. povinný podíl? Přečtěte si náš článek, který vám vysvětlí, co to vlastně je povinný podíl, jakými způsoby tuto povinnost splníte, co to je náhradní plnění, jak vypočítat jeho výši, jaké výhody vám přinese nebo jaké firmy náhradní plnění poskytují.

Co je to náhradní plnění povinného podílu

Náhradní plnění je jedna z možností, jak splnit tzv. povinný podíl. Je to způsob, kterým podporujete zaměstnávání OZP namísto jejich přímého zaměstnávání ve vaší firmě. Tato státní podpora má za cíl navrátit osoby se zdravotním postižením do společenského života

Náhradní plnění je vhodné řešení v případě, kdy nemůžete přímo zaměstnat osoby se zdravotním postižením a zároveň se chcete vyhnout placení povinného odvodu do státního rozpočtu. Tímto způsobem také podpoříte již existující pracovní místa zdravotně postižených osob.

Co je to povinný podíl

Má-li vaše firma více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru, pak ze zákona musíte splnit povinný podíl. Povinný podíl je forma solidární povinnosti podpořit osoby se zdravotním postižením, kterou ukládá stát každému zaměstnavateli s výše zmíněným počtem zaměstnanců, a to na základě § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Znamená to tedy, že musíte zaměstnat osoby se zdravotním postižením, přičemž poměr k celkovému počtu vašich zaměstnanců jsou 4 %. Jinými slovy, na 25 zaměstnanců připadá jedna osoba se zdravotním postižením. Tato povinnost se vztahuje na všechny podnikatele, tedy i na státní podniky.

Jak splnit povinný podíl

K tomu, abyste tuto zákonnou povinnost splnili, máte k dispozici čtyři způsoby.

  • Zaměstnávání OZP v pracovním poměru
  • Odebírání výrobků/služeb 
  • Odvod do státního rozpočtu, tzv. invalidní daň
  • Kombinace výše uvedených variant

Zaměstnávání OZP v pracovním poměru – povinný podíl splníte přímým zaměstnáním OZP. Někdy však povaha některých pracovišť jejich zaměstnání neumožňuje. V takovém případě má zaměstnavatel na výběr z dalších možností níže.

Odebírání výrobků/služeb – toto náhradní plnění umožňuje nakoupit výrobky nebo služby od zaměstnavatelů, kteří s pracovním úřadem uzavřeli dohodu o uznání zaměstnavatele a zaměstnávají více než 50 % OZP. Jejich škála nabízených výrobků a služeb je široká, a tak zde pro svou firmu najdete většinu toho, co potřebujete. 

Odvod do státního rozpočtu, tzv. invalidní daň – v případě, že neuplatníte žádný z předchozích dvou bodů, musíte státu zaplatit odvod do státního rozpočtu prostřednictvím úřadu práce a to do 15. února následujícího roku.

Kombinace výše uvedených variant – zaměstnavatel také může zaměstnat například jen polovinu OZP a zbývající část nahradit nákupem zboží u firem, které poskytují náhradní plnění.

Benefity náhradního plnění

  • Splníte zákonem stanovený podíl OZP
  • Ušetříte na odvodech státu
  • Vyhnete se placení pokuty
  • Podpoříte zaměstnávání hendikepovaných osob

Pochopení finančních operací a jejich dopadu

Pro splnění náhradního plnění odběrem produktů musí být nákup v ceně 7násobku průměrné měsíční mzdy za každého chybějícího zaměstnance OZP. V případě odvodu státu se jedná o 2,5násobek průměrné měsíční mzdy. U nesplnění povinného podílu hrozí pokuta až do výše 1 000 000 Kč. U neohlášení způsobu plnění povinného podílu příslušnému ÚP ČR do 15. února hrozí pokuta až do 100 000 Kč.

Jak vypočítat výši náhradního plnění?

V minulém roce byla průměrná mzda v národním hospodářství za I. – III. čtvrtletí 42 427 Kč. V roce 2024 tedy za každého chybějícího OZP zaměstnance zaplatíte následovně:

Odběr produktů/služeb: 7 x 42 427 = 296 989 Kč

Invalidní daň: 2,5 x 42 427 = 106 067,5 Kč

Firmy poskytující náhradní plnění

Poskytovatele náhradního plnění jednoduše vyhledáte v katalogu poskytovatelů náhradního plnění na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí. Naleznete tam firmy prodávající kancelářské potřeby, elektroniku nebo textil a ze služeb si jistě vyberete od administrativy přes vzdělávání po catering.

Zdroje:

[1] Legislativa – Databáze firem poskytujících Náhradní plnění (nahradniplneni.cz)

[2] Obecné informace k aplikaci Evidence náhradního plnění (uradprace.cz)

[3] NFOZP | Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižení