Ochrana majetku a komunální služby v rámci jedné agentury

Ostraha a efektivní ochrana majetku je důležitá nejen pro veřejné budovy, ale také pro soukromé osoby. K tomu, aby byla tato ochrana dostatečná, je důležité vybrat vhodnou bezpečnostní agenturu, která vám nabídne své znalosti a zkušenosti v oboru a také moderní technologické zázemí. Největší skupinu pro monitorování z důvodu zvýšení bezpečnosti tvoří bezpochyby kamery. Kamerový systém lze přizpůsobit podmínkám, pro které bude určen.

První otázkou je, zda bude kamera fungovat ve venkovním nebo vnitřním prostoru.

 • Vnitřní bezpečnostní kamery jsou konstruované v minimalistickém stylu a snadno se přizpůsobí každému interiéru.
 • Oproti tomu venkovní bezpečnostní kamery bývají robustnější, protože je nutné, aby odolaly nepříznivým povětrnostním podmínkám.

Pokud je žádoucí sledovat objekt v zalesněném terénu nebo ze snížené viditelnosti, pak se využívají termo kamery. Ty jsou spolehlivé i za tmy díky IR přísvitu. Moderní technologie také umožňují kamerový monitoring a dohledové centrum kdekoliv na území České republiky. Tím pádem může být váš majetek střežen po celých 24 hodin denně. Při narušení objektu dochází k okamžitému jednání ze strany bezpečnostní služby.

Jedná se o aplikaci, která je dostupná na platformách Android a iOS. Zobrazení funkcí je přehledné a uživatelsky příznivé. GPS monitoring má ale mnohem více funkcí nežli pouze ochránit váš vozový park před krádeží. Tento systém přehledně eviduje reporting provozu všech vozidel a automaticky tvoří knihu jízd. Tím pádem dochází i k úsporám finančních prostředků.

K úsporám přispívá zejména

 • optimalizace nákladů (snížení nákladů na pohonné hmoty)
 • časový monitoring práce řidičů, časová kontrola míst a prostojů
 • kontrola optimalizace tras
 • kontrola stavu paliva

Zabezpečovací systémy chrání před krádeží i požárem

Pro jakékoliv veřejné budovy, průmyslové objekty nebo podnikatelské prostory, je ideálním řešením elektronický zabezpečovací systém (EZS). Tento soubor kamerového systému, čidel, fotobuněk, elektronických zámků, tísňových hlásičů a alarmů ochrání váš majetek před krádeží, přepadením i řáděním vandalů. Kromě toho je to také dobrý způsob, jak včas zjistit a reagovat na únik oxidu uhelnatého, plynu a také na vznikající požár či únik vody a následné vytopení. Pro oblasti se zvýšeným pohybem osob a také pro strategické lokality, ve kterých dochází k přepravě zboží, jsou adekvátním řešením stacionární hlídky. Ty, podle konkrétních podmínek, zajišťují především evidenci osob, které vcházejí do objektu a evidenci vozidel vjíždějících do daných prostor. Dále je zde možná kontrola zaměstnanců a tím pádem i zajištění řádného průběhu činnosti chodu firmy.

  Do výbavy stacionární hlídky může patřit

 • depozitář klíčů
 • detektor kovů
 • čtečka registračních značek
 • defibrilátor
 • tester na alkohol a drogy

Bezpečnostní audit situaci vyhodnotí a navrhne řešení

Majiteli a provozovateli průmyslových objektů, obchodů či jiných budov, u kterých je žádoucí zabezpečení, je stále více využíván bezpečnostní audit. Jedná se o nezávislé posouzení zabezpečení z hlediska fyzické ostrahy, technického i systémového opatření. Vhodným doplňkem fyzické ostrahy jsou mobilní hlídky a zásahové vozy. Zásahový vůz s výjezdovou službou je okamžitě vyslán na místo, kde došlo k narušení bezpečnosti. Poté je vzniklá situace zvládnuta buď okamžitým zásahem bezpečnostní služby nebo je přivolána policie ČR. Prakticky pro veškeré nabízené služby jsou vytvořeny aplikace, ke kterým mají přístup pouze odborníci bezpečnostní agentury. Vaše data a ostatní údaje jsou tedy plně chráněny před přístupem třetích stran.

Kromě služeb, které jsou určené pro zvýšení bezpečnosti, je možné zajistit i další činnosti.

Jedná se o komunální služby, mezi něž patří péče o zeleň i úklid volného prostranství v areálech podniků. Tato služba také zahrnuje drobné práce v oblasti údržby či starost o odvoz směsného odpadu.

Technický servis může být nastaven dvěma způsoby:

 • stacionární – technická obsluha se každodenně věnuje objektu.
 • mobilní – klient navrhne harmonogram služeb a potřebných prací.