CCTV kamery – od historie po současnost

Kamerové systémy mají za sebou dlouhou cestu a náročný vývoj, který je posunul o velký krok kupředu. Kamerový monitoring je v současné době velice využíván především pro zvýšení bezpečnosti v mnoha běžných i méně obvyklých situacích. Tento způsob sledování určitého území ale rozhodně není novinkou posledních let. 

První využití kamer pro sledování určitého území je doloženo už z doby druhé světové války. A to z roku 1942, kdy byly instalovány ve středisku pro vývoj raket, v německém městě Peenemünde. Tyto nadzvukové rakety jsou z historie známé tím, že měly za úkol zvrátit válku na stranu nacistického Německa. 

Monitorování věznic, letišť i historických objektů

Postupně kamery pronikaly i do dalších průmyslových odvětví. Využívány byly především v takovém pracovním prostředí, které by mohlo mít negativní vliv na lidské zdraví. Byl to tedy zejména chemický průmysl a také prostory, kde se pracovalo s radiací. Pro monitorování veřejných prostor se začínají kamery uplatňovat v osmdesátých letech minulého století. 

Zatím se ale nejednalo o běžné využívání tak, jak ho známe z dnešních dob. 

Monitorovaly se objekty, ke kterým patřily věznice, banky nebo přistávací dráhy na letištích. Další cesta kamer vedla na frekventované a důležité silniční a železniční křižovatky. Ostraha pomocí kamerových systémů pomalu pronikala také na úřady, do muzeí nebo do historických a kulturních památek. 

Kamery spolupracují s dalšími elektronickými systémy

Díky tomu, že se CCTV kamerové systémy uplatňovaly ve stále širším měřítku, docházelo logicky i k jejich zdokonalování. V současné době lze moderní kamerové systémy integrovat do dalších systémů v podstatě v jakékoliv budově. 

Nejvíce se v tomto ohledu propojují se systémy EZS a EPS. 

  • EZS – elektronické zabezpečovací systémy, které jsou využívány především pro ochranu provozoven nebo domácností. 
  • EPS – požárně bezpečnostní zařízení pro možnost včasné signalizace požáru prostřednictvím požárních hlásičů. 

Spolupráce mezi kamerovým systémem a elektronickým zabezpečovacím systémem (EZS) je nastavena tak, aby při narušení střeženého prostoru byl automaticky spuštěn kamerový systém. 

Ten může pracovat dvěma různými způsoby. 

  • Pořízení záznamu pro následný rozbor situace a její řešení. 
  • Aktuální vysílání obrazu na PCO (Pult centralizované ochrany) pro možnost okamžitého zakročení. 

Moderní kamery zvládnou i náročné podmínky

Vývoj kamerových systémů se netýká pouze jejich využívání, ale také vzhledu. V dnešní době už se nejedná o kamery velkých rozměrů a také nemají zvláštní požadavky na prostředí, ve kterém budou pracovat. Tyto požadavky se týkaly především udržení konstantních teplot. 

CCTV kamery spolehlivě fungují v provozovnách, kde teploty padají pod bod mrazu stejně, jako v prostorách, kde je extrémní teplo. K těm patří například slévárny nebo sklárny. 

Toto široké teplotní rozmezí umožňuje také využití v běžném životě pro monitorování soukromého majetku. Není tedy žádný problém instalovat kameru na víkendovou chatu nebo chalupu a mít tak stálý přehled, co se v jejím okolí děje. 

Kamerové systémy pro soukromé účely jsou dnes běžné

Ostraha soukromého majetku pomocí moderních kamerových systémů se stává doslova současným trendem. Kamery se instalují běžně nejen na luxusní novostavby, ale také na malé rodinné domky, kde může už jejich přítomnost odradit nezvané návštěvníky. 

Další možností je sledování prostoru, kde se pohybují malé děti. K těm patří například zahrada s bazénem. Kamery mohou v mnoha případech zabránit fatálním situacím. Z tohoto důvodu se kamerové systémy mohou instalovat na zahradách mateřských škol nebo jiných prostorách, kde se pohybuje více dětí a situace se mnohdy stává nepřehlednou. Vždy je přece lepší, pokud jsou děti sledovány z více úhlů pohledu. Co unikne jednomu oku, může v pravou chvíli zaznamenat druhé, které má celou situaci přehledně před sebou na obrazovce. 

Bezpečnost dětí se tak mnohonásobně zvýší. Další bonus tedy logicky přinášejí kamery i pro přítomné vychovatele.